Basis CMYK

Toponderwijs en werk voor iedereen

Onderwijs

D66 ziet onderwijs als motor van de samenleving. Door goed onderwijs krijgen mensen de kans zich optimaal te ontwikkelen. Bovendien is een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt een belangrijk wapen tegen jeugdwerkloosheid. Daarom wil D66 goed onderwijs voor iedereen, op alle niveaus, van jong tot oud. In de huidige collegeperiode is er tot nu toe o.a. het volgende bereikt:

 • Minder vroegtijdig schoolverlaters

 • Horizon Community School

 • Verduurzaming in het onderwijs

 • Nieuwbouw scholencombinatie Delfland

 • Taal Werkt! en Taal op eigen kracht

 • Individuele studietoeslag verhoogd

 • Betere voorlichting MBO'ers

 • nieuw Taal- en Cultuureducatief Centrum

 

Economie

D66 is groot voorstander van samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en horeca. Zij zorgen voor innovatie en bepalen de concurrentiekracht van de Delftse economie. Delft onderscheidt zich van andere steden door de aanwezigheid van een TU en twee hogescholen. Onder de hightech signatuur van Delft versterken kennisbedrijven (zeker ook het MKB) en onderwijsinstellingen (TU, HBO en MBO) elkaar. Naast techniekstad is Delft een populaire internationale toeristenbestemming, en voor de omliggende gemeenten een fantastisch regiocentrum.

 • Delftse projecten in uitvoeringsagenda MRDH

 • Yes!Delft

 • Vermeer

 • Ontwikkelrichting Delft

Werk en Inkomen

D66 ziet werk als een belangrijke sleutel voor mensen om zich verder te ontwikkelen en in hun eigen bestaan te voorzien. D66 denkt dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Werk voorkomt daarbij afhankelijkheid van de overheid. Als vangnet moet de gemeente zorgen voor bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.

 • Afspraken met budgetbeheerders

 • Premiebijdrage aanvullende zorgverzekering

 • Oplossing voor mensen met achterstand zorgverzekering

 • Onterechte fraudeboetes

 • Jeugdcultuurfonds

 • Betere voorlichting mensen met schulden

  Vrijwillige inzet bij werk en inkomen