Basis CMYK

Zorg tot je het zelf kan

Zorg

D66 is ervan overtuigd dat we zorg alleen betaalbaar kunnen houden én passende hulp aan mensen kunnen bieden als binnen de domeinen Werk & Inkomen, Zorg & Welzijn en Jeugdbeleid integrale oplossingen worden gevonden. Wat D66 betreft gaan we in Delft in het gehele sociale domein werken volgens: “één gezin, één plan, één budget, één coach in een multidisciplinaire hulpverlening”.

  • Decentralisaties

  • Individuele studietoeslag verhoogd

  • Oplossing voor mensen met achterstand zorgverzekering

  • Premiebijdrage aanvullende zorgverzekering

  • privacy Suwinet/ jeugdzorg/ WMO

Sociale Samenhang

  • wijk- en buurtcentra
  • brede opvang statushouders
  • Samenwerking in de wijk