Basis CMYK

Een stad waar je voor kiest

 

 

D66 streeft naar een levendige stad met een gevarieerd uitgaansleven en een breed cultureel aanbod. Bovendien wil D66 meer woningen voor kenniswerkers en pas-afgestudeerden in Delft. Ook bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijk voor een economisch krachtige ontwikkeling. De verschillende vervoersmiddelen verdienen aandacht, maar wandelen en fietsen hebben bij D66 een streepje voor.

 

Vrije tijd

D66 vindt het belangrijk dat er een gevarieerd vrijetijdsaanbod is in Delft. Cultuur is een belangrijke vestigingsfactor. Daarom vindt D66 dat er ruimte moet zijn voor een theater, een bibliotheek, een centrum voor kunsteducatie en een museum voor Delftse geschiedenis. D66 vindt het belangrijk, dat ook kinderen van ouders met een laag inkomen kennis kunnen maken met sport en cultuur.

 • VAK/DOK

 • Sport

 • Vermeer komt thuis

 • Kinderboerderij, NME en waterspeeltuin

 • Jeugdcultuurfonds

 • Dansschool Wesseling

Wonen en Ruimte

D66 wil dat Delft een prettige woonstad is voor iedereen met gevarieerde wijken. Er zijn in Delft te weinig woningen voor kenniswerkers, bv. afgestudeerden in hun eerste of tweede baan (starters). D66 wil Delft nog aantrekkelijker maken als woon- en ontmoetingsplaats voor deze groep. De Spoorzone (Nieuw Delft) en de wijken rond de Binnenstad zijn hiervoor het meest aantrekkelijk.

 • Woonvisie

 • Spoorzone

 • Verlengen starterslening

 • Kwaliteit openbare ruimte

Mobiliteit en Duurzaamheid

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijk voor een economisch krachtige ontwikkeling van Delft. De verschillende vervoersmiddelen (lopen, fiets, openbaar vervoer, auto, scheepvaart) verdienen integraal aandacht. Bij D66 hebben duurzame vervoersalternatieven een streepje voor. Want D66 vindt duurzaamheid een belangrijk thema. Op alle werkterreinen is het voorkomen van vervuiling en het zuinig omgaan met grondstoffen van belang.

 • Station en spoortunnel

 • Stadslogistiek en maatwerkdistributie

 • Extra fietsenstalling

 • Start omgekeerd inzamelen

 • Nieuwe laadpalen elektrische auto's

 • E-deal Delft energieneutraal